Залізничний район м. Львова. ДНЗ № 2
 
опис

Правила прийому

                      Порядок прийому дітей до    дошкільного   навчального закладу.

«Правила електронної реєстрації дітей у дошкільних

навчальних закладах Львівської області»

 1. Електронна реєстрація дитини передбачає внесення дитини до загальноміської  бази даних з метою обліку дітей за місцем проживання та/чи навчання у дошкільному навчальному закладі.
 2. Електронна реєстрація передбачає подання заявок на зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад у електронному вигляді.
 3. Для зарахування дитини до ДНЗ, дані про неї повинні бути внесені до загальноміської  електронної бази шляхом подання заявки на зарахування. Заявка подається шляхом заповнення електронної форми на сайті ДНЗ чи відділу освіти.
 4. Електронна реєстрація не є формою електронної черги і не дає гарантій щодо зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.
 5. При поданні заявки їй присвоюється реєстраційний номер відносно групи, у яку подана заявка на зарахування, а також відносно загального списку ДНЗ. Реєстраційні номери заявок присвоюються відповідно до дати подання заявок, у порядку зростання.
 6. Подання заявки на зарахування дитини до ДНЗ не дає жодних гарантій на таке зарахування, незалежно від порядкового номеру, присвоєного заявці.
 7. Реєстраційний номер заявки не відображає місце дитини у ДНЗ, і не дає гарантій на зарахування дитини до ДНЗ.
 8. Реєстраційний номер заявки може бути змінений при вибуванні дітей з ДНЗ, зміні бажаної дати зарахування до ДНЗ, переводі дітей з інших ДНЗ, зарахування дітей до ДНЗ.
 9. Зарахування дитини до ДНЗ здійснюється виключно завідувачем ДНЗ. Формування груп у ДНЗ здійснюється виключно з переліку дітей, внесених до електронної бази.
 10. Заявки, подані на зарахування, розглядаються завідувачем ДНЗ у період з червня по серпень,  що слідує після дати подання заявки. Завідувач розглядає заявки у порядку їх реєстраційних номерів.
 11. При поданні заявки на зарахування дитини до ДНЗ, заявці присвоюється індивідуальний код заявки.
 12. За індивідуальним кодом на сайті ДНЗ чи відділу освіти можна перевірити стан заявки, також є можливість видалити заявку
 13. Стан заявки передбачає такі статуси:
  1. «На розгляді» - присвоюється автоматично всім поданим заявкам;
  2. «Підтверджено» - присвоюється завідувачем, якщо дитина попадає у список формування групи на новий навчальний рік;
  3. «Відхилено» - присвоюється завідувачем, якщо заявка подана невірно (не на той навчальний рік), або ж відсутні місця для зарахування дитини до ДНЗ;
  4. «Зарахований» - присвоюється завідувачем для дітей, які зараховані до ДНЗ;
  5. «Виключений» - присвоюється завідувачем для дітей, що вибувають з ДНЗ;
  6. «Вилучений» - присвоюється для заявок, які видаляються завідувачем або батьками із системи.
 14. При зміні статусу заявки на приходить відповідний лист на електронну пошту, вказану у формі реєстрації.
 15. Заявкам дітей, які потенційно можуть бути зараховані до ДНЗ, завідувач ДНЗ присвоює статус «Підтверджено».
 16. При отриманні листа про присвоєння заявці статусу «Підтверджено» слід протягом 10 робочих днів подати оригінали відповідних документів, необхідних для зарахування дитини у ДНЗ.
 17. Якщо протягом 10 робочих днів відповідні оригінали не подані – завідувач має право таку заявку відхилити. (Винятком є ситуація, якщо лист попав у папку «Спам» і не був прочитаний)
 18. Батьки, заявки на зарахування яких відхилено, можуть самостійно подати заявку на інший навчальний рік чи до іншого ДНЗ. При цьому дата реєстрації заявки буде змінена на поточну дату подання.
 19. Батьки, заявки на зарахування дітей яких відхилено, можуть подати письмову заяву до ДНЗ з проханням змінити бажану дату зарахування та відповідну групу на інший навчальний рік. При цьому дата подачі заявки не зміниться.
 20. Батьки, заявки на зарахування дітей яких відхилено через брак місць у групах, можуть подати письмову заяву на повторний розгляд їх електронної заявки. При цьому дата подачі такої заявки не змінюється, заявці завідувач ДНЗ присвоює статус «На розгляді». Така заявка може бути переглянута поза періодом розгляду заявок у випадку появи вільного місця внаслідок вибуття дітей з групи, відкриття нових груп тощо.
 21. Завідувач ДНЗ до електронної реєстрації може внести заявки, які були подані у паперовому вигляді до 17.09.2013 року. Цей пункт діє до 31.05.2014р.
 22. При поданні заявки на зарахування вказується бажана дата зарахування. При цьому слід враховувати, що навчальний рік у ДНЗ починається з 1 вересня і триває до 31 серпня. Наприклад, бажана дата зарахування 1.08.2014р. – це заявка на 2013/2014 навчальний рік. А бажана дата зарахування 1.09.2014р. – заявка вже на 2014/2015 навчальний рік.
 23. При відсутності місць у навчальному році, на який подана заявка на зарахування, за письмовою заявою батьків завідувач може змінити бажану дату зарахування на більш пізнішу, що знаходиться у іншому навчальному році.
 24. Заявку на зарахування дитини до ДНЗ можна подати лише до одного ДНЗ.
 25. У випадку виявлення повторних заявок, або навмисне внесених некоректних даних для подання заявок у різні ДНЗ, такі заявки можуть бути повністю вилучені з електронної бази без права поновлення їх порядкового номеру та дати подання.

Враховуючи апробаційний період електронної реєстрації, відлагодження системи та відпрацювання процедур по роботі із системою електронної реєстрації, до 1 вересня 2014 року заявки можуть розглядатися поза періодом розгляду заявок (п.10 Правил)

Примітка:

Електронна реєстрація не позбавляє права громадян (батьків  або осіб, що їх заміняють) звертатись із письмовими заявами із будь-яких питань у тому числі щодо електронної реєстрації дитини відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Якщо звернення стосується електронної реєстрації і здійснює адміністрація ДНЗ необхідно до заяви долучити усі  необхідні  дані  для електронної реєстрації (свідоцтво про народження дитини).

Набір на 2016-2017н.р.

02лют. 2016р.

Станом на 02лютого 2016р. на ясельні групи 2016 - 17 н.р. подано 146 заявок, на молодшу групу 2016- 17 н.р. подано 50 заявок.
Набір дітей  2014 р.н. відбудеться в період з 1 вересня 2016р.

До 31 травня 2016р. на електронну адресу батьків, будуть розіслані повідомлення про зміну статусу заявки з "НА РОЗГЛЯДІ" на статус "ПІДТВЕРДЖЕНО" .

З 1 вересня 2016р. будуть сформовані 2 групи для дітей  від 2 років .

Порядкові номери для дітей 2-х річного віку в електронному реєстрі з №1до №30 + пільгові категорії будуть зараховані

Слід зазначити, що всім заявкам після №30 (дітей 2014р.н.) буде присвоєно статус "ВІДХИЛЕНО", заявки після №30 (дітей 2013р.н.) за заявою батьків можуть бути відредаговані на 2017 - 18 навчальний  рік.

 

Прошу звертатися, якщо виникнуть запитання. З повагою, Олена Бовт

 

  Для зарахування дитини в ДНЗ ясла-садок №2

  необхідні такі документи:

   

  1. Заява від батьків (законного представника) про прийняття дитини у дитячий садок.
  2. Копія свідоцтва про народження дитини.
  3. Медична карта (форма № 026) та карта профілактичних щеплень(форма № 063).

   

  Для оформлення пільги на харчування дитини в дитячому садку додатково додаються:

   

  1.У разі наявності у сім’ї 3-ох і більше неповнолітніх дітей в тому числі і студентів:

  - копія паспорта батьків

  - копія свідоцтв про народження усіх неповнолітніх дітей

  - довідка про склад сім’ї

  - дітям – студентам довідка з навчального закладу.

  2. У разі отримання допомоги по малозабезпеченості:

  - копія паспорта батьків

  - довідка про склад сім’ї

  - копія свідоцтва про народження дитини

  - довідка з УСЗН про отримання допомоги

  3. У випадку перебування дитини під опікою:

  - копія паспорта опікуна

  - копія свідоцтва про народження дитини

  - копія рішення про встановлення опіки.

  4. Довідка від педіатра та дерматолога (дійсна 3 дні).

  Батькам при собі необхідно мати паспорт та свідоцтво про народження дитини.